S čoraz väčšou akútnosťou ochrany životného prostredia sú aj firmy v týchto záležitostiach pod čoraz väčším drobnohľadom. Čoraz viac zákazníkov sa totiž zaujíma nielen o to aké kvalitné produkty, či služby firma poskytuje, ale aj o to, čo robí pre to, aby minimalizovala svoj vplyv na životné prostredie, alebo ako inak dbá o našu spoločnú zelenšiu budúcnosť.

Ak to myslíte so znižovaním vplyvu na environment vážne, zapojte sa do schémy EMAS

Pozrime sa teraz na túto problematiku z pohľadu firmy. Ak máte vlastnú firmu a nie je vám ľahostajný váš vplyv na životné prostredie aké máte možnosti? Môžete napríklad v areáli svojej firmy zriadiť nabíjaciu stanicu pre elektromobily svojich zamestnancov, či zákazníkov a prispieť tak k rozvoju elektromobility na Slovensku.

Samozrejme, podobných „jednorázových“ vecí by sa dalo nájsť oveľa viac. Ak však chcete „systémovejšie“ riešenie pre trvalé hodnotenie a hlavne zlepšovanie environmentálneho správania vašej firmy, zaujímať by vás mohla napríklad schéma EMAS.

Zapojením sa do schémy EMAS získa firma aj konkurenčnú výhodu

Ešte ste o schéme EMAS nepočuli? Ide o európsku schému pre environmentálne manažérstvo a audit, ktorá je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre firmy a iné organizácie. Vďaka tejto schéme získa firma nástroj na hodnotenie, riadenie a zlepšovanie svojho environmentálneho správania.

Byť „eko“ však nie je „len“ o životnom prostredí. Ako sme už spomenuli v úvode aj pre zákazníkov je čoraz viac dôležitý prístup firmy k životnému prostrediu. Firma, ktorá preukázateľne dbá o environment (aj zapojením sa do schémy EMAS), tak získava konkurenčnú výhodu.

Výhodou schémy EMAS je fakt, že ide o najdôveryhodnejší a najsilnejší nástroj v oblasti systémov manažérstva environmentálneho správania. Dokonca obsahuje niekoľko prvkov naviac aj v porovnaní s medzinárodne uznávanou normou ISO 14001. Ak sa teda chcete zapojiť do nejakého systému manažérstva environmentu, EMAS je najlepšou voľbou.

Zdroj obrázka:

Autor: Surapong Buacharoen / Shutterstock.com

Avatar
Juven
Podobné články