Sociálne siete sa stali natoľko bežnou súčasťou našich životov, že takmer prestávame vnímať riziká súvisiace s ich používaním. Patrí medzi ne aj kyberšikana. Na rozdiel od klasickej šikany nezanecháva rany na tele, rozhodne ju ale nemôžeme považovať za menej nebezpečnú. Obrovské škody môže napáchať predovšetkým na detskej duši.

V citlivom období dospievania sa totiž deti najprv učia vnímať samé seba a ľahšie podliehajú názorom a vplyvom okolia. Kyberšikana tak môže zásadným spôsobom podlomiť ich sebadôveru.

Dokážete rozpoznať kyberšikanu?

A to zďaleka nie je všetko. U obetí kyberšikany nie sú výnimkou depresie, mnohí mladí hľadajú úľavu v užívaní omamných látok a výnimkou nie sú ani tragické prípady končiace samovraždou. Rozpoznať, že dieťa čelí šikane na internete, pritom nie je jednoduché. „To, že je potomok obeťou kyberšikany môže rodič spoznať podľa niekoľkých príznakov. Dieťa náhle prestane používať počítač, začne sa vyhýbať diskusii o tom, čo robí online. Môže byť rozrušené po prečítaní správ v mobile a tak ako pri klasickej šikane sa začne uzatvárať pred rodinou a kamarátmi,“ vysvetľuje Mgr. Mária Tóthová – Šimčáková psychologička a garantka Projektu sebadôvery Dove.    

Útok na sebadôveru dieťaťa

Obeť šikany väčšinou hľadá vinu sama u seba, snaží sa pochopiť, čím také jednanie zapríčinila. U detí s nízkym sebavedomím navyše existuje riziko, že o sebe začnú ešte viac pochybovať. „Doma som prežívala zlé obdobie a fakt, že som o sebe čítala tieto strašné veci, mi vôbec nepridal. V ten moment som sa do seba úplne uzatvorila, prestala som chodiť do školy a po nejakom čase som musela vyhľadať pomoc psychológa a neskôr aj psychiatra,“ hovorí Kiana, obeť kyberšikany. Podľa slov Márie Tóthovej – Šimčákovej kyberšikanu rozhodne netreba podceňovať. „Deti, ktoré sú jej obeťou, môžu trpieť depresiami a úzkostnými stavmi, ktoré môžu viesť až k pokusom o samovraždu. Z dlhodobého hľadiska v dospelosti vykazujú zvýšený sklon k depresiám, majú pochybnosti o sebe, svojej hodnote a trpia pocitmi menejcennosti.“ Budovanie sebaúcty dieťaťa by preto malo byť základom. K sebadôvere však nevedie žiadna skratka a musí sa budovať kúsok po kúsku. Preto to najlepšie, čo môže rodič urobiť, je pomôcť dieťaťu vytvoriť si silné vedomie vlastnej hodnoty v skutočnom živote.   

Ako bojovať s kyberšikanou

Kybešikana je citlivá téma, pričom situáciu komplikuje fakt, že deti sa boja problém riešiť so svojimi rodičmi. Majú strach, že rodičia zareagujú prehnane, nepochopia ich alebo sa dokonca nahnevajú za obsah, ktorý deti na svojich sociálnych sieťach zdieľali. Dieťa by malo vedieť, že sa na rodičov môže vždy obrátiť. Následne je potrebné urobiť potrebné kroky. Ak sa kyberšikana  rozmohla v školskom kolektíve, je dôležité, aby rodičia o probléme upovedomili školu a situáciu riešili spoločne. Boj s kyberšikanou sa však nekončí zastavením útokov kybernetického predátora. Tie mohli zanechať na detskej duši hlboké stopy, a preto je potrebné obrátiť sa na odborníka, ktorý pomôže dieťaťu tvrdý útok na jeho sebadôveru prekonať. 

Psychologička radí:

7 zásad prevencie proti kyberšikane.

  1. Nezdieľam osobné informácie.
  2. Neprijímam výzvy na priateľov od ľudí, ktorých nepoznám.
  3. Nebudem chatovať s ľuďmi, ktorých osobne nepoznám.
  4. Dávam si pozor na to, čo uverejňujem.
  5. Keď si so mnou chce písať niekto, koho nepoznám, zablokujem ho a ak to nejde poprosím niekoho o pomoc.
  6. Keď narazím na nejakú zvláštnu stránku, hneď z nej odídem.
  7. Dávam si pozor na to, čo robím na internete, aby ma kvôli tomu niekto nezačal šikanovať z pomsty.

Avatar
Juven
Podobné články