knihy

“Enimal ist keinmal,” alebo to, čo nemôžeme zopakovať, čo sa nemôžeme naučiť, akoby sa ani nestalo. Človek žije len jedenkrát a bez prípravy, a preto nemôže vedieť, čo je správne a po čom má túžiť. Ide o bremeno a ťažobu, ktorú si často sami kladieme na plecia, ktorá robí z našich životov to, čo má váhu a cenu alebo sloboda a ľahkosť rozhodnutí, keď nič nemusíme a hocičo môžeme?

Fenomenálny román Milana Kunderu Nesnesitelná lehkost bytí má svetové rozmery a niet sa čomu čudovať. Román o láske na pozadí okupácie sedemdesiatych rokov a normalizácie, počas ktorej bola narušená identita nejdeného človeka, keď sa sám seba musel pýtať, čo je morálne a správne,  čo je povinnosť a čo poslanie… kde uplatniť macchiavelizmus a menšie zlo.

Napriek hlbokej a nástojčivej politickej otázke je ústrednou témou láska, zložitosť a princípy fungovania vzťahov vo všeobecnosti. Ide predovšetkým o dielo filozofické a viem si predstaviť, že nejednému čitateľovi zamotá hlavu do spleti zložitých úvah a myšlienok. „Aniž o tom ví, člověk komponuje svůj život podle zákonů krásy i ve chvílích nejhlubší beznaděje…. lze právem vyčítat člověku, že je ve svém všedním živote vuči takovým náhodám slepý a jeho život tak ztrácí svou dimenzi krásy.“

Román obsahuje množstvo odkazov na filozofiu Parmenida, Platóna, Nietzscheho, zaoberá sa otázkami Boha, gýča, estetiky, krásy aj hovna, náboženskými parabolami a úvahami – kniha by spoľahlivo mohla fungovať ako beletrizovaná učebnica základov filozofie znázornenej na medziľudských vzťahoch a iste by bola pútavou formou vzdelávania.

Julia Booklet

 

Román obsahuje rovnaké dejové línie a situácie v rôznych obmenách. S takouto atypickou formou čítania som sa tuším ešte nestretla, v každom prípade ma táto koncepcia veľmi zaujala a milo prekvapila. Keďže rozprávač bol vševediaci, poskytol spoľahlivý obraz o vnútornom svete každej postavy. Hlavné boli štyri: Tomáš, Tereza, Sabina a Franz. Kapitoly sú ďalej rozdelené podľa princípu „duše a tela“, v niektorých sa do popredia dávajú otazky fyzickosti, inde psyché, ďalej obsahuje kapitoly o komunikácii medzi ľuďmi, ktorá často zlyháva na rozličných významoch toho istého slova či predstavy /„slovník nepochopených slov“/

„TOUŽILA UDĚLAT NĚCO, ABY UŽ NEBYLO CESTY ZPÁTKY. TOUŽILA ZNIČIT BRUTÁLNE CELOU MINULOST SVÝCH POSLEDNÝCH SEDMI LET. BYLA TO ZÁVRAŤ. OMAMUJÍCÍ, NEPŘEKONATELNÁ TOUHA PO PÁDU.
ČLOVĚK SI UVĚDOMUJE SVOU SLABOST A NECHCE SE JÍ BRÁNIT, NÝBRŽ PODDAT… CHCE BÝT DOLE A JEŠTE NÍŽ NEŽ DOLE.” 

Prečo je pre jedného človeka doležitá vo vzťahu vernosť a pre druhého nejde o nič podstatné? Prečo je pre niekoho doležité svoje telo skrývať, kým druhý ho chce vystavovať, ukazovať, používať ako nástroj? Čo je pre Tomáša milióntina nepodobného, pre ktorú chronicky podvádza milovanú Terezu? Dá sa oddeliť telo od citov? Prečo Tereza znáša celý spoločný život s Tomášom jeho nevery a je vlastne obeťou skutočne ona alebo on? (Nevyužívajú niektorí ľudia svoje slabosti vedome ako najsilnejšiu zbraň, ktorú držia v rukách a nestávajú sa potencionálnymi tyranmi?) Prečo je pre Sabinu doležité svetlo a pre Franza tma? Prečo každý z nich vníma úplne inak slobodu a pravdu?

Ak vás zaujímajú odpovede na tieto otázky, prečítajte si Nesnesitelnou lehkost bytí. Témou si získa viac ženy, spracovaním mužov a podaktorých úplne všetkým –  nezameniteľným štýlom, odvahou vyjadrovať sa k chúlostivým otázkam vzťahov a politiky, odvahou k veľkým myšlienkam , „technickou“ presnosťou vyjadrení vzápätí striedaných s až poetickou formou rozprávania… Jedno z najsilnejších diel mojej knižnice.

,,
Júlia Jaššová
Júlia Jaššová
Podobné články