Richard Rybnicek

Zvládnuť riadenie ľudí je jednou z najťažších úloh úspešného manažéra. Inak tomu nie je ani v samospráve. Manažéri musia vedieť získavať komplexné informácie, chápať ich vo vzájomných súvislostiach, spájať rozhodovacie procesy so sociálnou zodpovednosťou i s novými trendmi pri rozpočtovaní i organizovaní zmien. V našom novom seriáli vám predstavujeme, ako to robia tí úspešní. Dnes o svojich skúsenostiach prezrádza viac v rozhovore Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín.

Odborná úroveň samosprávy je výrazne závislá od kvality práce jej manažérov. Ako sa vám túto víziu darí napĺňať vo vašom meste?

Odborná úroveň vo verejnej správe je veľmi závislá od finančných možností. Nie je jednoduché udržať si kvalitných ľudí.  Okrem spoluúčasti na rozhodovaní a riadení je nevyhnutná aj taká výška mzdy, ktorá sa bude aspoň približovať tej, ktorá je v privátnom sektore.

 

Podarilo sa vám zaviesť v meste nejaké inovácie či neštandardné riešenia, na ktoré ste zvlášť hrdý?

Zvlášť hrdý som na urbanistický projekt Trenčín si Ty, ktorý rieši budúcnosť rozšírenia centrálnej mestskej zóny. Tento projekt beží už ôsmy rok a jeho súčasťou bola veľká medzinárodná architektonická súťaž, do ktorej sme dostali 59 ideových návrhov riešenia centrálneho územia z 21 krajín sveta. Tento projekt je výnimočný participáciou verejnosti, ako aj odborníkov zo všetkých oblastí od pamiatkarov, architektov, dopravných inžinierov až po urbanistov, historikov, environmentalistov atď. Na Slovensku nemá takýto proces prípravy centrálneho územia mesta obdobu. Jej výsledkom bude schválenie územného plánu centrálnej mestskej zóny na oboch brehoch rieky Váh.

 

Cieľom nejedného mesta je efektívnejšia a jednoduchšia samospráva. Ako sa dá zmeniť myslenie „úradníkov“ na manažérske?

Vo verejnej správe nie je možné sa spoliehať iba na manažérske zručnosti. Je tu príliš veľa aktérov, ktorí vstupujú rôznymi spôsobmi do rozhodnutí a ovplyvňujú okolnosti, ktoré sú navyše pod prísnym dohľadom médií, ako aj samotných ľudí. Navyše ste zviazaní často katastrofálnou legislatívou a reguláciou, ktorá zdržuje mnohé procesy. Aj keď viete, že pri použití logického uvažovania by ste vedeli problém vyriešiť rýchlo, množstvo zákonných a regulačných obmedzení vám logické riešenia nedovoľuje uplatniť a tým sa procesy naťahujú a komplikujú. Ako príklad uvediem nezmyselný zákon o verejnom obstarávaní alebo komplikované procesy v stavebnom konaní. Ale je toho oveľa viac.

 

Kde vnímate najväčší potenciál vášho mesta pre rozvoj miestneho biznisu či investícií?

Najväčší potenciál Trenčína vnímam v cestovnom ruchu, malých a stredných podnikoch s pridanou pracovnou hodnotou a v rozvoji kultúry, športu a ekológie. Aj cez projekt Trenčín si Ty sa snažíme vytvoriť v centre mesta pri Váhu prostredie, kam by sa v budúcnosti mohlo nasťahovať 5- až 6-tisíc mladých ľudí, ktorí už nebudú potrebovať autá, všade sa dostanú peši alebo na bicykli a prísnym zadaním urbanizmu sa Trenčín stane jedným z najlepších miest pre život na Slovensku.

 

Vaše mesto má certifikát smart lídra. Ako moderné technológie môžu pomôcť jeho obyvateľom?

Smart city je stále v plienkach a dá sa riešiť iba cez jednotlivé riešenia. Jedno z nich zavádzame prostredníctvom inteligentného svietenia na novozrekonštruovanom historickom Mierovom námestí. Toto inteligentné svietenie s možnosťou nabíjania mobilných telefónov, zabudovaného wifi, kamier, reproduktorov aj výstražných znamení je zatiaľ len v Budapešti a Trenčín bude druhým mestom v Európe, ktoré ho bude využívať. Rovnako implementujeme smart riešenia do regulovaného parkovania, ktoré sme v Trenčíne spustili. Postupne budeme smart služby rozširovať do dopravných riešení, ale nechceme nič unáhliť a ideme pekne krok za krokom.

Dotazník manažéra:

Ktoré vaše skúsenosti najviac zúročujete na súčasnej primátorskej pozícii?

Komunikačné zručnosti vo verejnom priestore. Zakladal som TV JOJ, reformoval a riadil som STV, takže celý profesionálny život sa pohybujem vo verejnom prostredí.

 

Ktoré miesta vo vašom meste vám najviac prirástli k srdcu a prečo?

Mám veľmi rád centrum mesta, priestor okolo farského kostola. Môj otec sa narodil priamo v centre, kde žili a podnikali moji predkovia. Ale mám veľmi rád aj pohyb na hrádzi pri Váhu a v lesoparku Brezina.

 

V čom vaša pozícia naplnila či nenaplnila vaše predstavy?

Moje predstavy sa napĺňajú a som spokojný. Do politiky, či je „veľká“, alebo komunálna, nemôžete ísť s tým, že budete očakávať vďaku a pochvalu. Je to pozícia, kde by ste mali čo najlepšie naplniť svoje predstavy o meste, v ktorom žijete vy, vaša rodina, priatelia a spoluobčania, ktorým dočasne slúžite.

Čo je pri vašej práci najťažšie?

Najťažšie je udržať si nadhľad a pokoj pri komunikácii a riešení problémov. Lebo v tejto službe si nevyberáte s kým sa stretnete, koho vám zvolia do zastupiteľstva a kto sa má alebo nemá vyjadrovať k vašej práci. Tu ste v službe, ktorú má právo každý komentovať, kritizovať a aj ovplyvňovať. Navyše ste pod neustálym mediálnym tlakom. A preto treba byť trpezlivý a pokorný.

 

Autor: redakcia Zisk manažment

Avatar
Zuzana Kullová
Podobné články