Úspešný biznis sa bez dobrých kontaktov nezaobíde. Urobte krok dopredu a stretnite sa s ľuďmi, ktorí môžu byť pre vaše podnikanie zaujímaví. Aj štatistiky potvrdzujú, že okolo 70 % nových obchodných príležitostí je získaných touto formou, pritom máte o 80 % vyššiu šancu, že sa na vás niekto obráti na základe referencie.

Podnikanie je viac než len povolanie, predstavuje spôsob života. Biznis networking na Slovensku zatiaľ patrí k menej využívanému spôsobu získavania nových a posilňovania existujúcich obchodov, čo môžete veľmi dobre využiť na rozvoj vašej firmy. Aké možnosti vám teda reálne prináša?

 

Trh s biznis networkingom sa rozvíja

Dôvod pomalšieho rozvoja tohto typu stretnutí v našich podmienkach objasňuje Juraj Bais, výkonný riaditeľ a konateľ firmy Business for Breakfast Slovakia. „Slovenskí podnikatelia sú často zahltení operatívou či inými dôležitými činnosťami, na aktívnu prácu s kontaktmi im akosi nezostáva čas. A mnohí ešte stále nechápu dôležitosť aktívnej dlhodobej práce s kontaktmi, nielen pre jednorazovú potrebu.“ Výnimku tvoria členovia rôznych podnikateľských klubov, ktorí sa vzájomne podporujú vďaka dlhodobej stratégii referenčného marketingu.

Tunajší biznismeni sú veľmi šikovní a daný spôsob budovania kontaktov sa podľa Miroslavy Tvarogovej Michalkovej, konateľky spoločnosti Markona, stáva čoraz žiadanejším. „Biznis networking alebo cielené nadväzovanie kontaktov s cieľom generovať obchodné kontakty je momentálne veľmi obľúbený nástroj medzi podnikateľmi a obchodníkmi. Rýchlo objavujú efektivitu, ktorú prináša.“

Rôzne formy nadväzovania kontaktov

Obchodný svet vždy fungoval na úrovni kontaktov, ktoré sa v priebehu rôznych období vyvíjali. Podobným vývojom prešiel aj networking a dnes sa môžete stretnúť v praxi s jeho viacerými typmi, podľa účelu a spôsobu jeho organizácie. „Všeobecný networking, mixer networking či pravidelný otvorený networking môžu mať rôzne formy, ako sú prezentácie produktov, otváranie novej pobočky, predstavenie novej značky, konferencie,“ objasňuje Juraj Bais. Z jeho pohľadu je najefektívnejším referenčný networking, kde ide o dlhodobú organizovanú a cielenú činnosť zameranú na budovanie vzťahov. Práve tie prinášajú odporúčania na nové kontakty a následne aj obchodné príležitosti.

 

 Združovať sa je prirodzená potreba

Podľa Miroslavy Tvarogovej Michalkovej má Slovensko svoju dlhodobú históriu, aj čo týka vzdelávania a tradícií pri rozvíjaní obchodných kontaktov, čo je niekedy pôvodcom rozdielov medzi našou krajinou a zahraničím. „Napríklad v Severnej Amerike je prirodzené združovať sa a vytvárať akési záujmové skupinky už od školského veku, postupne cez vysokoškolské kluby, stretnutia absolventov, golfové kluby a podobne. U nás to nemá tradíciu. Biznis networking si ľudia osvojili až s príchodom zahraničných firiem a ich štýlu obchodovania,“ poznamenáva manažérka.

 

Podnikatelia a obchodníci rýchlo objavujú efektivitu, ktorú biznis networking prináša.

 

 Ste nesmelý začiatočník? Týmto sa riaďte

Patríte v biznise medzi začiatočníkov, ktorí nemajú práve kladný vzťah k nadväzovaniu osobných kontaktov? Podľa Miroslavy Tvarogovej Michalkovej je práve pre vás vhodný riadený networking: „Moderátor vie správnym smerom usmerňovať diskusiu tak, aby sa všetci cítili komfortne.“

Aj Juraj Bais potvrdzuje, že biznismeni, ktorí ťažšie nadväzujú kontakty, sa môžu cítiť na networkingových akciách stratení či dokonca frustrovaní. „Najmä ak prídu do cudzieho prostredia, kde nikoho nepoznajú. Pomôže im, ak prídu v sprievode niekoho, kto sa v networkingu vyzná a môže ich na akcii s niekým zoznámiť.“ Ich členovia sú napríklad naučení pozývať do klubov hostí a pomáhať im. „A ak sa zapoja do aktívnej spolupráce v klube, získajú nástroje na zlepšenie komunikácie a osvojenie si networkingu ako neoddeliteľnej súčasti svojho biznisu i súkromného života,“ spresňuje Bais.

 

Budujte si dobré renomé v biznise

Osobné kontakty jednoducho ničím nenahradíte. Na ich rozvíjanie sú vhodné rôzne príležitosti, či už sa napríklad venujete individuálnym stretnutiam, alebo sa zúčastňujete sa organizovaných podujatí. Ak idete na seminár alebo konferenciu, vaša práca sa začína práve cez prestávku – vtedy je ten správny čas osloviť niekoho nového. A odporúčania na záver pre efektívny rozvoj vašich obchodných vzťahov? „Definujte si vaše networkingové zámery, nájdite si networkingového guru, budujte si renomé a nenechajte vaše kontakty zaniknúť. Vytvorte si sieť kontaktov skôr, ako ju budete potrebovať,“ uzatvára Tvarogová Michalková.

—————————————————————————————————————————————————–

Príklady, ako to funguje na networkingových stretnutiach či kluboch:

Miroslava Tvarogová Michalková, organizátorka biznis podujatí, Markona

Podnikatelia vytvárajú hodnoty a musia mať v sebe silný motor, ktorý ich poháňa vpred. Niekedy im však chýba motivácia a môžu sa cítiť osamotení s podnikateľskými problémami. Vtedy dobre padne vypočuť si príbeh úspešného podnikateľa. Pozývame na networkingové stretnutia úspešných podnikateľov, ktorí majú za sebou zaujímavé skúsenosti, vymykajú sa priemeru a môžu byť pre druhých inšpiráciou. Každý je jedinečný a má za sebou silný príbeh. Tí najúspešnejší bývajú často veľmi skromní a radi sa podelia o svoje skúsenosti.

Juraj Bais, výkonný riaditeľ a konateľ firmy Business for Breakfast Slovakia

Na networkingové stretnutia si hostí pozývajú sami členovia našich klubov, pričom zohľadňujú najmä exkluzivitu odboru ich podnikania. Každý náš člen zastupuje v klube jedinečný odbor a jeho konkurencii sú dvere na podujatí zatvorené. V klube sa všetci dohodnú, v akých odboroch by uvítali spoluprácu  a to potom určuje aj preferenciu pri výbere hostí. V zásade sú vítaní všetci biznismeni, ktorí majú záujem o spoluprácu s rovnako zmýšľajúcimi kolegami.

 

———————————————————

Najčastejšie chyby v rámci networkingu:

 • Ľudia, ktorí majú strach z nadväzovania kontaktov, chodievajú radi na networkingové podujatia vo dvojici a potom strávia celý čas práve s týmto človekom. Ak nemáte odvahu sa „odpojiť“, je lepšie akciu absolvovať sám.
 • Idete na stretnutie bez toho, aby ste si stanovili cieľ? Robíte chybu. Mali by ste vedieť, čo chcete na podujatí získať, napríklad na začiatok tri nové kontakty.
 • Určite poznáte ľudí, ktorí vás hneď na prvom stretnutí zahrnú informáciami o sebe i firme, bez ohľadu na to, či vás to zaujíma. Ak chcete byť pre niekoho zaujímavý, mali by ste sa v prvom rade o neho zaujímať vy.
 • Prísť na stretnutie bez vizitky je ako prísť na maturitnú písomku zo slovenčiny bez pera.
 • Problémom môže byť aj nepripravenosť i nesprávne nastavené očakávania účastníkov. Myslite na to, že šancu na pozitívne zapôsobenie máte len raz, nepremárnite ju.

Zdroj: Markona, Business for Breakfast Slovakia

——————————————————————————-

Sedem najčastejších mýtov spojených s networkingom:

 1. mýtus: Získam obchod hneď na prvom stretnutí

Skutočnosť: Šanca, že sa tak stane, je veľmi malá. Spôsob, ako pristúpiť k networkingu, je v pochopení toho, že všetko závisí od dlhodobých vzťahov, nie od možnosti okamžitého predaja.

 1. mýtus: Stretávate sa stále s rovnakými ľuďmi

Skutočnosť: Nie je to iba o ľuďoch, ktorých stretnete na networkingovej akcii. Je to o tom, s kým vás oni môžu skontaktovať.

 1. mýtus: Je to príliš drahé

Skutočnosť: Nezáleží na tom, koľko peňazí utratíte za networking, ale koľko nákladov vynaložíte na získanie zákazníkov. Viete, koľko vás stojí jeden nový zákazník?

 1. mýtus: Nemám čas

Skutočnosť: Žiadny podnikateľ by si nemal dovoliť povedať „nemám čas“. Či už sa mu darí tak dobre, že si myslí, že nepotrebuje nových zákazníkov, alebo, naopak, sa mu nedarí vôbec a trávi všetok čas „hasením problémov“ – v obidvoch prípadoch môže získať networkingom viac kontaktov, ktoré prinesú lepšiu kvalitu odporúčaní, referencií a nestranných tipov či rád.

 1. mýtus: Je to iba o šťastí

Skutočnosť: Šťastie neexistuje – sú iba príležitosti. Networking je o videní a vytváraní týchto príležitostí. Iba náš prístup a postoj napomôže napojiť sa na jeho potenciál.

 1. mýtus: V mojom podnikaní to nebude fungovať

Skutočnosť: Aj keď účastníci networkingu v skupine nie sú potenciálnymi zákazníkmi, poznajú niekoho, kto by sa vaším klientom mohol stať. Networking znamená oveľa viac ako len predaj – rozvoj obchodných zručností, noví dodávatelia, váš osobný marketing.

Zdroj: Juraj Bais, výkonný riaditeľ a konateľ firmy Business for Breakfast Slovakia

Autor: redakcia Zisk manažment
Článok vyšiel v časopise Zisk manažment 1-2/2018

Avatar
Zuzana Kullová
Podobné články