Zabudnite na franchising taký, ako ho roky poznáte, svetom hýbu mobilné služby pre zákazníkov. Čo tak začať podnikať v činnostiach, ktoré ľudia nemajú radi a vy ich od nich môžete odbremeniť. Alebo môžete vlastniť viaceré značky v rámci svojej siete a zdieľať prevádzkové náklady v spoločných priestoroch. Ako prezrádza v rozhovore pre Zisk manažment Marian Paták, prezident Slovenskej franchisingovej asociácie, vývoj na trhu sa zrýchľuje, čo ponúka nové príležitosti na rozvoj franchisových konceptov.

 

Ako vnímate rok 2017 vo franchisingu – prekvapil vás niečím? Čím bol iný ako uplynulé roky?

Dobrá otázka, každý rok sa zamýšľam nad vývojom franchisingového podnikania. Aj keď to navonok vyzerá, že vývoj je  pomaly bez zmien, pri podrobnom skúmaní zistíme, že franchisingové podnikanie je veľmi efektívne z hľadiska rozvoja firiem a odvetví. Súčasný svet je v pohybe, obklopujú nás nové technológie, ktoré otvárajú ďalšie možnosti podnikania a tým vznikajú nové odvetvia podnikania. Už aj Európsky parlament si začína uvedomovať, že z hľadiska podpory franchisingového podnikania máme rezervy pri porovnaní s trhom USA. Taktiež pri našich stretnutiach s podnikateľmi často diskutujeme o možnostiach, ako rýchlo a hlavne efektívne rozširovať podnikanie do iných regiónov. Moja odpoveď je vlastná franchisa.

 

Keď porovnáte rozvoj franchisingových konceptov na Slovensku vlani a v prechádzajúcich rokoch – je tam badať nejaký zaujímavý trend?

Na výstave Podnikajte s franchisingom, ktorú organizovala Slovenská franchisingová asociácia, sme získali výbornú spätnú väzbu, či už od majiteľov franchisingových konceptov, alebo aj od záujemcov o takéto podnikanie. Spoločným menovateľom je uvedomenie si, že je lepšie a hlavne efektívnejšie pripojiť sa do existujúceho overeného podnikania za krátky čas, ako venovať sa vymýšľaniu nového systému bez predvídateľných výsledkov. Veľmi ma to teší. Navyše to pomáha aj rozvoju franchisingu na Slovensku.

 

Ktoré franchisingové koncepty sa najlepšie rozvíjajú v našich podmienkach? Čomu to pripisujete?

Najčastejšie sa rozvíjajú franchisingové systémy v oblasti gastronómie a služieb. Platí to, samozrejme, aj na Slovensku. Je to hlavne z dôvodu vysoko konkurenčného prostredia, a preto je dôležité odlíšenie v marketingu a známa značka je jedna z výhod franchisingového podnikania. Druhým aspektom sú relatívne nízke vstupné náklady na kúpu licencie a rozbeh vlastného podnikania.

 

Existujú v zahraničí koncepty, ktoré majú dobré zastúpenie a dobre sa rozvíjajú, ale v našich podmienkach ešte neexistujú? Ktoré oblasti podľa vás majú veľký potenciál do budúcnosti?

Vo všeobecnosti sú dôležité dva základné predpoklady na rozvoj konceptu na novom trhu. Sú to správni ľudia a veľkosť trhu. To preto, aby franchisor hlavne pri finančne náročných projektoch dokázal zabezpečiť rozvoj trhu pre svoje investície. Viete, ak franchisor postaví systém na podporu franchisantov, tak potrebuje nastaviť ekonomiku na určité obdobie, aby systém začal byť ziskový. Ak sú čísla nedostatočné, nemá zmysel na trh vstúpiť. To je možno dôvod, prečo niektoré známe značky na Slovensku chýbajú. Druhým dôvodom sú ľudia, ktorí zabezpečujú rozvoj značky v lokalite. Poznáme prípady, keď sa známa značka nepresadila len kvôli neschopným ľuďom.

 

Ak porovnáte fungovanie formou franchisingu u nás a v susednom Česku, v čom sme popredu a kde, naopak, zaostávame?

Keď hodnotíme podnikanie v okolitých krajinách, je pravdou, že v Česku je franchisingové podnikanie ďalej, či už počtom konceptov, ako aj počtom franchisantov. Keď sme to analyzovali, vychádza nám hlavne veľkosť trhu. Keď je trh väčší, je náročnejšie a hlavne ekonomicky ťažšie sa na ňom presadiť. Preto tam má táto forma podnikania väčšiu váhu a zmysel. Myslím, že na Slovensku sme popredu myslením a schopnosťou akceptovať podmienky. Pozadu sme s podnikateľským prístupom, máme obavy z prevzatia zodpovednosti za podnikanie.

 

Na Slovensku sme popredu myslením a schopnosťou akceptovať podmienky. Brzdí nás podnikateľský prístup a obavy z prevzatia zodpovednosti.

 

Čím sa podľa vás „meria“ úspech vo franchisingu? Veľkosťou siete, unikátnosťou? Aké sú tam hlavné kritériá?

Keďže franchising je v podstate podnikanie, tak úspech v podnikaní sa meria hlavne schopnosťou vytvárania zisku a tá súvisí s efektivitou nastavenia celého systému. Samozrejme, že z pohľadu franchisora je úspechom, ak je sieť čo najväčšia z hľadiska synergií v marketingovom vnímaní značky, teda aj efektivita väčšej siete je vyššia. Podobne veľkosť siete vnímajú aj franchisanti, pre ktorých je hlavne štart podnikania na novom teritóriu jednoduchší a rýchlejší, ak je značka známa.

 

Preniká franchising aj do e-commerce sféry. Ako sa to prejavuje v praxi?

E-commerce je dnes úzko prepojený už pomaly s každým typom podnikania. Pri franchisingu sú najväčšie výhody z prepojenia e-commerce a kamenných predajní v jednotlivých regiónoch, kde systém pôsobí.

 

Ak chce firma napredovať, musí neustále inovovať a prispôsobovať sa potrebám zákazníkov. Ako je to s inováciami vo franchisingu?

Franchisanti očakávajú inovácie a v mnohých prípadoch je to aj dôvod, prečo si franchisu kúpili. Práve výhoda synergií a schopnosť spoločne financovať nové technológie robia franchising zaujímavým.

 

Európsky parlament (EP) prijal koncom roka 2017 prejednanie štúdie o fungovaní franchisingu v členských krajinách. Treba posilňovať práva franchisantov? 

Teší ma, že sa EP začína zaoberať franchisingom a má záujem podporovať rozvoj tohto druhu podnikania. Obchodný model franchisingu, ktorý v súčasnosti pretrváva v EÚ, predstavuje iba 1,89 % hrubého domáceho produktu (HDP), na rozdiel od 5,95 % v USA a 10,83 % v Austrálii, ako vychádza z výsledkov správy EP o fungovaní franchisingu v maloobchodnom sektore.

Zo štúdie ďalej vyplýva potreba zmapovania stavu fungovania tohto typu biznisu s ohľadom na nové technológie, tiež aby sa verejne publikovali osvedčené postupy. Treba uplatňovať účinné opatrenia proti nekalým praktikám, ktoré sa často skrývajú pod franchisingovým podnikaním a kazia tak meno overeným firmám. Záverom je v štúdii odporučené, aby sa podporoval dialóg medzi partnermi a bolo dostupných viac informácií o franchisingu.

 

Kam budú smerovať trendy vo franchisingu v roku 2018:

  • Svet sa zrýchľuje, pohybuje, skrátka je mobilný – tomu nasvedčuje aj vývoj trhu.
  • Trendom tohto roka budú street food (mobilné reštaurácie) a servis pre gastronómiu. Pokiaľ ide o franchisu, je to jednoduchý spôsob, ako otvoriť firmu s minimálnymi nákladmi a dodávkami. Je to tiež dobrý nápad na dodatočné príjmy pre stacionárne reštaurácie.
  • Zaujímavou možnosťou cez franchisingového podnikania sú aj servisné vozidlá služieb. Jednoducho, požadovaná služba príde priamo k zákazníkovi, či už ide o kaderníkov, kuchárov, rôzne opravovne mobilov a podobne.
  • Vychytené budú aj prenosné predajné zariadenia (POS). Nové technológie umožňujú vytvárať obchodné miesta aj tam, kde to v minulosti nebolo možné. Rôzne zásielkovne, výdajne, spájanie iných typov obchodov na jednom mieste a
  • Existuje veľa osobných úloh, ktoré ľudia nemajú radi alebo dokonca nenávidia. Franchisingové značky ponúkajú príležitosť postaviť svoj biznisplán na týchto, pre nich „nepríjemných“, činnostiach. Je to minimálny náklad zákazníka, aby nemusel napríklad prať, žehliť, upratovať, kosiť trávu, alebo aby sa vyhýbal nakupovaniu. Franchisingová služba mu šetrí jeho čas a úsilie.
  • Multibrand franchising poskytuje efektívnu pozíciu v konkurenčných prostrediach. Napríklad známe značky dávajú franchisorom možnosť vlastniť viaceré značky v rámci svojej siete. Tieto koncepty budú zdieľať prevádzkové náklady v predajných priestoroch, zatiaľ čo si stále zachovávajú integritu a oddelenie značky tým, že budú mať samostatné vchody do obchodov s jasným označením.

 

Zaujímavosť:

150 – toľko franchisingových konceptov aktuálne pôsobí na Slovensku, z nich približne 40 je lokálnych. Na trhu nájdete mini franchisy, rádovo s licenčným poplatkom do 1 000 eur, až po spoločnosti s cenovou licenciou v stovkách tisícov eur. Zatiaľ na Slovensku nemáme dominantný franchisingový koncept, ktorý by prerazil v zahraničí. Skúšajú to napríklad koncepty Coffee Brothers či Mr. Kebab.

 

Autor: redakcia Zisk manažment
Článok vyšiel v časopise Zisk manažment 1-2/2018

Avatar
Zuzana Kullová
Podobné články