wine

Hovorí sa, že za dobrým vínom stojí dobrý vinár. Dokonca aj Aubert de Villaine, spolumajiteľ slávneho francúzskeho vinárstva Romanée-Conti, tvrdil: „Niet modernejších vín ako tie, ktoré vzišli z hrozna, vínnej révy vyjadrujúcej terroir a rešpektujúcej jeho okolie.“ Dnes tí najlepší vinári investujú do vinohradov, majú moderné pivnice a svoj nápoj bohov ponúkajú s hrdosťou a láskou.

 

Kvalita slovenských vín sa ustálila na veľmi vysokej úrovni a dopyt po nich je čím ďalej silnejší. Trendom pri bielych vínach je zvýrazniť odrodový charakter, komplexnosť, harmóniu i eleganciu. Červené vína „zrejú“ vekom. V každom prípade platí, že víno má niesť znaky terroiru, kde sa zrodilo, teda má mať určitú jedinečnosť i charakter.

Chuť a vôňa vín majú ladiť s hroznom

Súčasný trh s vínom má však v praxi aj isté rezervy. Ako tvrdí Milan Koči, výkonný riaditeľ spoločnosti MOVINO, keď sa pozrieme na plochu výsadby na Slovensku, nie je tento stav veľmi dobrý. „Pokles výmery vinohradov od samostatnosti nášho štátu je alarmujúci a každý vysadený hektár je prínosom pre slovenské vinárstvo. My sme si zvolili asi najnáročnejšiu cestu, a to preferovaním výroby vín z hrozna dopestovaného vo vlastných vinohradoch, s čím je spojená výsadba nových vinohradov a obnovovanie jestvujúcich. Doteraz sa nám od roku 2013 podarilo rozšíriť a obnoviť zhruba 50 hektárov viníc,“ dodal Koči.

Daná stratégia sa im osvedčila, nakoľko každoročne držia kvalitu hrozna a vín na vysokej úrovni, čoho výsledkom je získanie viacerých ocenení z celého sveta, napríklad zlatá medaila z Concours Mondial de Bruxelles, a nárast predaja. „Naším cieľom je zachovať stredoslovenský terroir (pôda, podnebie, krajina) vo vínach charakteristických pre danú oblasť. Sme tiež zástancami odrodového charakteru, čo je jednoducho vysvetliteľné tým, že vína majú v chuti a vo vôni korešpondovať s hroznom, z ktorého sú vyrobené, bez umelých aróm a chutí či prílišnej širokospektrálnosti,“ dodáva Milan Koči.

vinica

Nároky zákazníkov sa menia k lepšiemu

Aj spoločnosť Villa Vino Rača je pokračovateľkou slávnych vinárskych tradícií. Generálny riaditeľ Villa Vino Rača Ján Krampl tvrdí, že súčasný trh s vínom možno považovať za veľmi komplikovaný až chaotický. Otázka je prečo? „Dôvodom je jeho presýtenosť zahraničnými vínami i podliezanie cien zo strany niektorých vinárstiev, česť patrí, samozrejme, výnimkám. Stráca sa identita aj kvalita, čo je pre kupujúceho veľmi zavádzajúce.“

V ich spoločnosti zvolili vlastnú obchodnú stratégiu, ktorá zohľadňuje predaj, tržby i celkovú cenovú politiku. „Cítiť, že nároky zákazníkov sa menia smerom k lepšiemu a značná časť klientov sa presúva od lacných vín k vínam s označením pôvodu. Je to však dlhodobý proces, ale v neposlednom rade je to hlavne otázka marketingu,“ vraví Ján Krampl. Objektívnym meradlom vinárskeho úspechu sú podľa neho súťaže vín, ktoré sa konajú či už na domácej pôde, alebo v zahraničí.

 

Citát: Chuť a vôňa vín majú korešpondovať s hroznom.

Preferencie zákazníkov sa menia

Podľa názoru Milana Kočiho, Slováci majú radi kvalitné slovenské vína a preferujú ich čoraz viac. Zákazníci sú stále fundovanejší a majú o vínach a vinárstvach veľa informácií, dá sa povedať, že víno našincov baví. „Vyhodnotili sme nárast predaja bielych a ružových vín oproti červeným. Aj pomer ceny a kvality slovenských vín je na Slovensku na veľmi dobrej úrovni oproti iným európskym krajinám. Zákazníci hľadajú svieže ľahšie vína, aj vína s výraznejšími aromatickými vlastnosťami, s harmonickým pomerom obsahu kyselín a zvyškového cukru,“ dodáva Koči. Verejnosť zaujali aj slovenské novošľachtence, čo premietli do výsadby viacerých odrôd – Dunaj, Nória, Devín, Hron.

 

vino

Začínajúci vinári hľadajú svoju osobitosť

Drobní a začínajúci vinári to majú podľa Jána Krampla z Villa Vino Rača v dnešnej dobe pomerne zložité. „Hľadajú svoju osobitosť, terroir, odrody, podmienky, správne načasovanie, čo všetko by mali v konečnom kontexte meniť na zážitkovú degustáciu.“ Výroba vína je však taká rozmanitá, že aj prístupy k nej môžu byť rôzne – od výroby autentických vín až po veľkokapacitnú výrobu vína.

Ako potvrdzuje Milan Koči z MOVINA, dôležité je, aby víno ľuďom chutilo a vinár bol naň hrdý. „Myslím, že tak, ako je vinohradníctvo a vinárstvo dlhodobý proces, je aj vyprofilovanie vinárstva či vinára postupným vývojom. Je preto dobré vychádzať z vlastného presvedčenia a predstave o víne – či už odrodách, alebo štýle – a dať mu niečo zo seba, niečo ako svoju pečať.“ Vína dnes tiež predáva príbeh firmy alebo človeka a taktiež dizajn adjustáže, s tým, že všetky komponenty musia osloviť koncového spotrebiteľa. „Noví vinári majú aj výhody, lebo reštaurácie hľadajú hlavne menších vinárov a Slováci radi skúšajú nové vína. Problémom je nájsť optimálny zvládnuteľný pomer množstva výroby a predaja a k tomu adekvátnej ceny,“ uzatvára Koči. Na svetovú špičku však často chýba lepšie povedomie o krajine a samotná dĺžka histórie moderného vinárstva na Slovensku.

 

Autor: redakcia Zisk manažment

Avatar
Zuzana Kullová
Podobné články