Reklama

Publikované: 09.10.2011

tlačené časopisy - ponuka inzercie


Technické parametre časopisu LINIA a HARMONIA

 
Vydavateľ: MEDIA/JUVEN, s. r. o.
Periodicita: mesačník
Formát: po oreze 210 x 280 mm
Počet strán: 100 a viac
 
Náklad: 28 000 ks výtlačkov (tolerancia vydavateľa je 15%)
Farebnosť: plná farba 4 + 4
Papier: obálka: 200g NK
vnútorné strany: LVC 80 g ligno plus
Cena výtlačku: 1,29 EUR
Spôsob distribúcie: PrnS, Media Print-Kapa a lokálni distributéri, súkromní predajcovia
Tlač: ofset
Väzba: V2
Grafické spracovanie: Mária Grečná, Marek Michlík
Scan a litografie: Media/Juven
Ročník: XX (harmonia), XXXXV (linia)
 
Technické parametre pre inzerciu
Formát: strana (orezaný formát) 210 x 280 mm
spadavka (neorezaný formát) 220 x 290 mm
sadzobný obrazec 180 x 250 mm
Raster: 60 liniek/cm
 
Podklady:
hotové: PDF v tlačovej kvalite (300 dpi, cmyk)
obrazový materiál: Diapozitívy do veľkosti A4, (nevhodné farebné negatívy), kvalitné fotografie nerastrované do veľkosti A4, perové predlohy najlepšie 1 : 1.
Logotypy a grafické značky - podklad formátu A5 + udaná farebnosť buď ako číslo PANTONE alebo CMYK. 
 
v elektronickej forme:
obrázky: formát .tif, .psd, jpg (s vysokým rozlíšením min. 254dpi)
 
loga a pisma (krivkované objekty):
- formát .ai
- fromát CDR (verzia 10 a nižšia)
 
 
zalomenia (zalomené texty), textové súbory:
- formát .qxd (Quark x press ver.7.3), .ai
- formát .doc (verzia 2004 a nižšia),
Ak je to možné zašlite alebo odfaxujte predlohu!
 
Všetky uvedené súbory je možné poslať aj e-mailom - grafik-linia@juven.sk, grafik-harmonia@juven.sk,
iris@juven.sk
!!! vždy uveďte do SUBJECTu pre koho je súbor určený, prípadne napíšte sprievodný text !!!
Súbory ktoré veľkosťou presahujú 10 MB e-mailom NEPOSIELAJTE! Mailom si vyžiadajte si FTP prístup,
alebo pouzite www.uschovna.cz
 
NOSIČE: CD, DVD, Jaz, Zip
!!! vždy uveďte do SUBJECTu pre koho je súbor určený, prípadne napíšte sprievodný text !!!
Súbory ktoré veľkosťou presahujú 10 MB e-mailom NEPOSIELAJTE! Mailom si vyžiadajte si FTP prístup.
   Tlačiť