Reklama
Články  /  Trendy

Publikované: 21.12.2017

Viete, kto sú laureáti Roma Spirit 2017?


Roma Spirit už po deviatykrát ocenilo aktivity a činy zlepšujúce postavenie a život Rómov na Slovensku. My už poznáme laureátov v jednotlivých kategóriách (Mimovládna organizácia, Obec a mesto, Spoločnosť a zamestnávateľ, Médiá, Osobnosť, Kultúra a Čin roka). Tí si svoje okamihy slávy vychutnali a „romaspiriťácke“ bronzové sošky prevzali na slávnostnom galavečere dňa 26. novembra v Divadle Aréna. „Laureáti sú svojím životným príbehom, aktivitami a konkrétnymi činmi jasným signálom, vyslaným aj majoritnej verejnosti, že Rómovia sú na základe svojej osobnej snahy, motivácie a nasadenia inšpiratívnym vzorom pre svojich rómskych aj nerómskych súčasníkov, “ reagovala Magdaléna Rothová, riaditeľka Asociácie pre kultúry, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), ktorá je jedným z troch vyhlasovateľov prestížneho ocenenia Roma Spirit.

romaspirit

Laureátmi 9. ročníka Roma Spirit sú:
Kategória Mimovládna organizácia: Ďakujem –„Paľikerav“
Ocenenie za podporu rómskych študentov a ich realizáciu knižného klubu, besied a videorecenzií, prostredníctvom ktorých búrajú predsudky, a svojím inovatívnym spôsobom motivujú k vzdelávaniu.

Kategória Obec a mesto: Ulič
Ocenenie za dlhodobú, detailne premyslenú a na prax s rómskou komunitou zameranú prácu, ktorej výsledkom je zníženie socioekonomických rozdielov medzi Rómami a majoritným obyvateľstvom.

Kategória Spoločnosť a zamestnávateľ: Stredisko odbornej prípravy OSZZS SR
Ocenenie za viac ako 10-ročnú spoluprácu na projekte Zdravé komunity, za profesionálny a ľudský prístup pri tvorbe a realizácii vzdelávania asistentov osvety zdravia v poskytovaní prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Kategória Médiá: Branislav Oláh
Ocenenie za 17-ročnú novinársku, spisovateľskú aj blogerskú tvorbu, v ktorej prostredníctvom objektívnych a vyvážených informácií nekompromisne bojuje proti rasizmu, neznášanlivosti a xenofóbii.

Kategória Kultúra: Ján Šándor (In Memorian)
Ocenenie In memoriam za celoživotnú literárnu tvorbu a rozvoj rómskej kultúry prostredníctvom rómskych rozprávok a poviedok, v ktorých dominovala výchova k zodpovednosti, úcte k človeku a rodine.

Kategória Osobnosť: Peter Rác
Ocenenie za úspešnú lekársku prax a uznanie v radoch odbornej verejnosti i prejavením dôvery pacientov, za profesionálny prístup a odbornosť, ktorou viac ako 20 rokov prispieva k búraniu stereotypov a predsudkov v spoločnosti.

Kategória Čin roka: Klaudia Oláhová a Lukáš Oláh
Ocenenie za vytvorenie dokumentu z prostredia nepočujúcich detí a ich rodín – „Putovné načúvatka“, ktorý je nápomocný pre mnohých rómskych aj nerómskych rodičov.

O ich výbere z trojice postupujúcich nominácií v každej zo siedmich kategórií rozhodla medzinárodná Odborná porota Roma Spirit v zložení Marta Garcia Fidalgo (DJ NEAR), Timea Junghaus (ERIAC), Barbara Tiefenbacher- Jami (Romano Centro), Michal Vašečka (Masasykova univerzita) a Porota Čin roka: Ivan Antala (Rádio Expres), Vlado Rafael (EduRoma), Laco Oravec (ľudskoprávny aktivista), Timea Kardos Werner (NDI) ) a Ivett Pavlis (právnička).

Zo 118 prijatých nominácií v 9. ročníku Roma Spirit je tak už známa sedmička tých, ktorí pred zrak rómskej aj nerómskej verejnosti predstúpili ako nasledovania hodné príklady pozitívnej praxe , vynakladajúce obdivuhodnú snahu o zrovnoprávňovanie postavenia Rómov s majoritnou spoločnosťou, šírenie vzájomného poznania a porozumenia, o nabádanie k spolupráci a o efektívne riešenia neraz neľahkej životnej situácie rómskej menšiny.

V programe slávnostného galavečera Roma Spirit 2017 excelovali študenti Súkromného hudobného a dramatického konzervatória z Rimavskej Soboty, éterická Marta Balážová a Tibor Žida, šarmatné tanečnice Gypsy Angels, neprehliadnuteľná Andrea Zimányiová, sálu roztancoval Jan Bendig. Programom sprevádzali Gabriela Csinová a Michal Sabo pod režisérkou taktovkou Nikitu Slováka.

romaspiritZáznam slávnostného udeľovania 9. ročníka Roma Spirit 2017 si mohli pozrieť televízni diváci pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv  9. decembra o 20.05 hod. na Dvojke.


Fakty o Roma Spirit
Vyhlasovateľmi 9. ročníka Roma Spirit 2017 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Generálny partner sú Slovenské elektrárne, hlavný partner Divadlo Aréna a partner kategórie Čin roka Rádio Expres. Záštitu nad ocenením Roma Spirit 2017 prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Ocenenie Roma Spirit je udeľované od roku 2009. Za doterajších 9 rokov bolo nominovaných 1 077 subjektov, ocenenie si z rúk vyhlasovateľov a partnerov Roma Spirit prevzalo už 54 laureátov. Od roku 2016 pribudlo aj ocenenie v kategórii Kultúra, osobitné postavenie má v oceňovaní kategória Čin roka.

www.romaspirit.sk

   Tlačiť